707 10W-50

707 10W-50

Code 700 Series :: 707 10W-50 Code 700 Series :: 707 10W-50

產品規格:image
其化學合成配方除獲得美國石油協會(API)最新的SM認證規格外,加入自行研製的特殊磨擦調整劑(SPL.FM),Code 707適用於中排氣量引擎車種及更能夠配合高轉低速情況使用。。

Content View Hits : 3416646