706 10W-40

706 10W-40

Code 700 Series :: 706 10W-40 Code 700 Series :: 706 10W-40

產品規格:image
其化學合成配方除獲得美國石油協會(API)最新的SM認證規格外,加入自行研製的特殊磨擦調整劑(SPL.FM),Code 706適用於中排氣量引擎車種使用。

Content View Hits : 3416653